Onderwijsconcept

Kies je voor de minor Ondernemen dan krijg je te maken met het, speciaal voor deze minor ontwikkelde cyclische fasen model WOW, POW, HOW, NOW (WPHN model). Deze fasen komen overeen met de stappen die achtereenvolgens gemaakt worden bij ondernemersprocessen. Het model is daarnaast ook geschikt om mensen te typeren op basis van iemands voorkeursfase (zie kopje: menstypering). Het hangt dus af van je aanleg, je ervaring en de situatie waarin jij als individu verkeerd.

viagra casera, this page, cialis 20 mg, mifarmacia24

Het ondernemersproces

WOW
Nieuwe ideeën beginnen vaak bij een onverwachte intense ervaring. Deze hoeft niets met hoogte en snelheid te maken te hebben. Het gaat om ervaringen die raken, iets losmaken en de balans verstoren. Wanneer deze disbalans opgepakt wordt dan is de wow fase begonnen. In de wowfase is vrijuit associëren heel belangrijk omdat hiermee de kans vergroot wordt op nieuwe ideeën. Deze ideeën zijn dikwijls wat vaag en nog niet direct bruikbaar. Ze kunnen echter wel een opstapje zijn naar een bruikbaar idee.

Mindset: Hoop
1 Intens ervaren
2 Dromen
3 Ideeën genereren

POW
Om verder te komen is het nodig dat gekeken wordt naar de kansen. Dit gebeurt in de powfase. Vanuit een goed overzicht van de mogelijkheden in de echte buitenwereld kunnen ruige ideeën omgezet worden in kansrijke concepten. In de powfase is het continue spotten van kansen belangrijk. Hierdoor weet men onder andere of het de moeite waard is om een bepaald idee uit te werken.
Mindset: Ambitie
4 Kansen spotten
5 Mogelijkheden creeren
6 Doelen stellen


HOW
In de howfase worden kansrijke concepten uitgewerkt tot doordachte plannen. Een analytische- en kritische manier van denken helpt te voorkomen dat plannen te veel uit de lucht zijn gegrepen. Een doordacht plan geeft aanknopingspunten voor de uitvoering.
Mindset: Beheersing
7 Analyse maken
8 Criteria bepalen
9 Plan uitwerken

NOW
De mensen die hier goed mee uit de weg kunnen zijn de “nowers”, ze zijn goed in het in de praktijk brengen van how-plannen. De ervaring die ze hierbij opdoen is weer goede input voor de wower. Zo is de cirkel rond. Samenvattend kan het interne proces dat mensen doorlopen bij het ondernemen beschreven worden in de onderstaande 12 stappen:
Mindset: Bevestiging
10 Aanwijzingen krijgen
11 Uitproberen
12 Ervaringen delen