De minor uitgelegd

Ben jij avontuurlijk ingesteld?

Wij bieden een dynamische leeromgeving aan ambitieuze en initiatiefrijke studenten van alle opleidingen binnen en buiten de NHL Hogeschool. Binnen deze minor doorloop je alle fasen van een echte ondernemer. In de creatieve fase ga je op zoek naar een authentiek en kansrijk concept dat bij jou past. In de onderzoekende fase toets je dit idee aan de externe omgeving. Dan ga je in de controlerende fase aan de slag met de invulling van de organisatie en de kosten en baten.
De hele tweede periode ben je uitvoerend bezig en ga je de wereld van de ondernemer ervaren. Het tempo waarin de fasen elkaar opvolgen bepaal je zelf en we dagen je uit om veel van je tijd buiten de vertrouwde muren van de school te besteden. Be ready to kickstart your ideas! Ben je al begonnen? Gebruik deze minor dan om nieuwe klanten te genereren en je bedrijf naar een hoger niveau te tillen.

Deel je kennis met anderen

Ondernemen doe je niet alleen. Binnen de zogenaamde intervisiegroepen deel jij jouw ervaringen en vraagstukken met andere studenten en je tutor. In wekelijkse ontmoetingen helpen jullie elkaar bij het ontdekken van de verschillende fasen van ondernemerschap en kun je de tutor eveneens als vraagbaak gebruiken voor onduidelijkheden. Je leert hoe je een goed ondernemingsplan schrijft en krijgt de benodigde kennis hiervoor aangereikt, maar er is zeker ook ruimte voor eigen inbreng. Immers het leerproces is voor iedereen weer anders. Als jij vaktechnische kennis nodig hebt, gaan we hier samen naar op zoek. Gebruik het netwerk van deze minor om nieuwe relaties aan te gaan.Wat kun je verwachten?

Dit is een praktijkgerichte minor, echter kun je wel de nodige coleges, workshop en trainingen verwachten. Denk hierbij aan thema’s als: ondernemingsplan, onderzoek, marketing/sales, financiën en juridische zaken etc. Daarnaast nodigen we regelmatig ondernemers, banken en instellingen uit om praktische kennis en verhalen te delen. In de tweede periode ben je vooral actief met het uitvoeren van (delen van) je bedrijfsplan of een project. Je krijgt de ruimte om eigen beslisingen te maken, zoals een echte ondernemer dat ook moet doen. Hierdoor heb je veel eigen verantwoordelijkheden.

 

Je gaat dit semester werken aan je ondernemende competenties. Je doorloopt het cyclische fasenmodel WOW, POW, HOW, NOW (meer info zie Onderwijsconcept). De planning wordt gedaan in de eerste drie fases: WOW, POW en HOW. De uitvoering zit in de fase NOW, die meerder keren doorlopen wordt (zo ook bij de aftrap). Het onderwijsconcept vraagt, dat je werkt vanuit een context. Je kiest zelf in wat voor situatie je wilt gaan leren. Binnen de minor adviseren wij 2 soorten contexten: een onderneming of een project. Wil je wat anders gaan doen, presenteer je voorstel dan aan je tutor.

Leerdoelen, prestatiedoelen en het opstellen van een mindmap

Als ondernemer zul je zelf doelen moeten kunnen stellen voor je ontwikkeling en voor je bedrijf. Binnen de minor verwachten wij dat je beter wordt in het formuleren van je eigen leerdoelen.Wij maken onderscheid tussen prestatiedoelen, leerdoelen en een leerresultaat. Prestatiedoelen zijn vaak de vaardigeheden die je wilt kunnen doen, bijvoorbeeld: ik wil een marketing plan kunnen schrijven. De leerdoelen zijn de onderliggende competenties die je nodig hebt om het prestatiedoel te kunnen voltooien. Deze doelen stel je vast voor en tijdens je leerproces, het leerresultaat is waar je daadwerkelijk competent in bent geworden. Dit stel je vast nadat je leeractiviteiten hebt ondernomen en voordat je aan het assessment deelneemt. De leerdoelen kenmerken zich aanvankelijk door een brede formulering van je doel. Wanneer je het doel (gedeeltelijk) hebt behaald, zal je een steeds specifiekere omschrijving kunnen maken en wordt het je leerresultaat. In het assessment ga je aantonen, dat je de leerresultaten hebt behaald. Naar aanleiding van de interviews met 2 ondernemers stel je leerdoelen vast.
Het samenstellen van doelen begint bij het vaststellen van je huidige competentieniveau. Begin de minor met het maken van een mindmap met alles wat je weet over de competenties van een ondernemer (kijk bij tools hoe het werkt). Sla versies van je mindmaps op, om je groei bij te houden. Aan het einde van de minor zal je waarschijnlijk meer weten dan aan het begin. Wat zijn de kennis, vaardigheden en attitudes, die een succesvolle ondernemer bezit. Denk hierbij terug aan wat je tot nu toe in je opleiding hebt geleerd en de interviews die je hebt gehouden met de ondernemers. Ga door met het maken van de mindmap tot je niks meer weet. Op dit moment kom je aan bij de grenzen van je eigen kennis over ondernemerschap. Om over de grenzen van je eigen kunnen heen te gaan, spreek je met anderen over ondernemerschap, lees je voorbeeldplannen en boeken, bezoek je websites, om meer te weten te komen over ondernemen, zodat je hiermee je mindmap verder kan uitbreiden. Je ontdekt waar je bekwaam in bent, waarover je nog meer wilt leren en welke competenties je nog niet bezit.

Lessen, consults met docenten, de intervisies met je tutor en assessments

De betrokken docenten geven colleges en workshops, waarbij vakkennis overgebracht wordt op de hele groep. Als je behoefte hebt aan verduidelijking over een bepaald onderwerp kan je een afspraak maken met een docent. De inhoud is volledig op jou gericht. Je maakt zelf een afspraak, om een soort van privéles te ontvangen. Kom voorbereid met je vragen. Je kan gebruik maken van consulten, als je ook bij de lessen en workshops aanwezig bent geweest. Deze voorwaarde is gesteld om herhaling te voorkomen. Tutor - Iedere student krijgt een vaste mentor. Met de mentor bespreek je je leerdoelen, leeractiviteiten, uitvoeractiviteiten en op te leveren bewijsmateriaal voor het assessment. Jij maakt je eigen plan en samen met de mentor bepaal je de criteria voor je assessment aan het einde van het semester. Jij stelt je eigen doelen, de mentor valideert dit bij aanvang van de minor.
In intervisiegesprekken met medestudenten bespreek je de voortgang tijdens de minor. De docent is gespreksleider en zorgt ervoor, dat je als groep elkaar op de hoogte houdt en helpt met het leren. Het assessment is het moment waarop je aan een tweetal docenten je competentieniveau gaat aantonen. Alle producten worden verzameld in een portfolio en dienen als bewijsstukken. Let op: het ondernemingsplan is geen doel op zich, alle resultaten van je leeractiviteiten dienen als bewijs. De iteraties die je hebt gemaakt tijdens de minor laat je zien. Tijdens het assessment heb je dit als bewijs aangeleverd. Tijdens het assessment geef je een mondelinge toelichting op het aangeleverde bewijs. Het POP is leidend tijdens het assessment. De docenten zullen procesinhoudelijke vragen stellen of een verantwoording van gemaakte keuzes verder onderbouwd willen zien. Nadat je in 30 minuten je competentie hebt aangetoond, zal na een kort overleg van de assessoren een feedback moment volgen waarbij de uitslag direct bekent gemaakt zal worden.